Kleipijp D-130

                

 
        

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda
2a. Hoorn
2b. Stadspoort van Briell met struikgewas / Aantal herten op de vlucht voor jachthond
2c. - / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1900 - 1920
5. Gouda
6. Firma P. van de Want Gz
7. [1. Blz. 24 Afb. No 073]

Literatuur:

[1] Catalogus P. van der Want Gz ± 1910

Opmerking: Pijp is oorspronkelijk gemaakt als pijp waarop de poort van Brielle staat die belegerd wordt door de watergeuzen. Waarmee 300 jaar vrede wordt verbeeld. Toen dit onderwerp niet meer actueel was is de mal aangepast.

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg