Kleipijp 1715

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. Trommel gekroond / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1720 - 1750
5. Gouda 
6. Cornelis van Velse
7. [1. Blz. 141 Afb. 672]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg