Verpakkingsmerk DE GEKROONDE 2


Verpakkingsmerk De gekroonde 2 van Jan van Baalen

  

Merk: Gekroonde 2

Inschrijving: .....

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1679 - 1925


Afkomstig van:

1679-1720 Onbekend

1720 - 1729 Dirk Bokhoven 

1729 - 1774 Jacob Verblaauw in huur van Reinier Wiljemet 

1774 - 1779 Steven Pietersz. Wiljemet 

1779 - 1805 Abraham van der Spelt 

1805 - 1824 Gerrit van Baalen


Eigenaar: Jan van Baalen fabrikant  15 maart 1825

Goudse pijpenmaker Jan van Baalen 1825 - 1869


Over naar:

1869 - 1881 Gerardus Johannes van Baalen, Firma Jan van Baalen

1881 - 1898 Gerrit Cornelis van der Want Pzn. Firma P. van der Want Gzn. 

1898 - 1925 Firma P. van der Want Gzn. 


 Bron houtstempel: Goudsche Pijpen Auteurs C.C. Helbers en D.A. Goedewaagen Gouda 1942 


Opmerking: Het leuke aan dit verpakkingsmerk is dat het ons een inkijkje geeft in de Pijpenmakerij

Copyright Aad Kleijweg