Berg Pieter van den Jansz

Pieter van den Berg Jansz was pijpenmaker te Gouda en heeft zijn gildenproef afgelegd op 29-7-1718. Hij heeft pijpen gemaakt van 1718 tot 1746. Hij heeft de merken PVB en 26 gebruikt.

Bekijk Kleipijp 422


kleipijp471a kleipijp471b kleipijp471c kleipijp471d 

Bekijk Kleipijp 471 en Kleipijp 471B en Kleipijp 471C en Kleipijp 471D en Kleipijp 1756

Bovenstaande pijpjes zijn gevonden in een beerput in de Caeciliastraat in Leiden

Een uitgebreid verslag wordt gedaan door J. van der Meulen in het Jaarverslag 1984 Bodemonderzoek in Leiden

Schenking: LB lid van de PKN


 

Copyright Aad Kleijweg