Vos Jacob de

Jacob de Vos was pijpenmaker te Gouda heeft pijpen gemaakt van 1729 tot 1755. Zijn weduwe Hester Dirka heeft het pijpen maken voortgezet van 1755 tot 1777. Beidde hebben het merk Vos op zijn gat gebruikt.

Bekijk Kleipijp 874


Bekijk Kleipijp D-366 met het hielmerk Vos op zijn gat

 

Copyright Aad Kleijweg