Kleipijp 229

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Eiermand binnen punten boven intialen MVG / 7 puntige roos
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1760 - 1884
5. Schoonhoven
6. Machiel van Genderen
7. [1. Blz. 100 Afb 595]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

Copyright Aad Kleijweg