De slag bij Sedan

door Aad Kleijweg

Deze pijpenkop herinnert ons aan de Frans - Pruisische oorlog die van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871 duurde. Op de pijpenkop wordt links de capitulatie van Napoleon III bij de slag bij Sedan uitgebeeld.

kleipijp293a kleipijp293b

Napoleon III draagt zijn zwaard over aan Wilhelm I de Koning van Pruisen. Op de rechterkant van de pijpenkop zien we een tekstlint met de datum 2 SEPT 1870. Tevens zien we een Gatling gun een mitrailleur uitgevonden in 1865.

De geschiedenis: Frankrijk verklaart Pruisen de oorlog op 19 juli 1870. Na eerder drie zware nederlagen te hebben geleden werd een legergroep ingesloten bij Metz. Generaal Mac Mahon wilde het andere Franse leger terugtrekken om Parijs te beschermen. Hij kreeg echter de opdracht het bezette leger bij Metz te ontzetten. Zijn leger werd echter bij Sedan ingesloten. Napoleon III die zich ook bij dit leger bevond, capituleerde op 2 september 1870 nadat ze een zware nederlaag hadden geleden. Hij werd krijgsgevangen genomen met 83000 militairen, 3000 sneuvelden en 14000 raakten gewond. Toen ze in Parijs vernamen dat het Franse leger verloren had werd op 4 september 1870 de Republiek uitgeroepen. Er werd een comité van nationale verdediging opgericht. 19 september begon de strijd om Parijs die nog tot 28 januari 1871 zal duren voordat ze zich overgaven. Inmiddels was op 18 januari 1871 Koning Wilhelm I van Pruisen uitgeroepen tot Keizer Wilhelm I van het Duitse keizerrijk. 10 mei 1871 werd de vrede van Frankfort gesloten waardoor Frankrijk Elzas en Lotharingen verloor.


Gatlin-gun

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg Kleipijp 293
1b. Gouda
2a. Mosterdlepel
2b. Keizer Napoleon III en de Koning van Pruisen Wilhelm I / Mitrailleur "Gatling gun"  Tekst: SEDAN 2 SEPT 1870
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Schubbetjes en de ontbrekende tekst MIJNEN DEGEN IN HANDEN VAN DE KONING VAN PRUISEN
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1870
5. Gouda
6. Arie van der Kleijn
7. [1. Blz. 64 Afb. 18] [2. Blz. 249 Afb. 877, 877a]

Literatuur:

[1] D.H. Duco (1987) De Nederlandse kleipijp
[2] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg