darksunset1.jpgdarksunset2.jpg

Beschrijvingssystematiek

Voor de beschrijving wordt een uniforme systematiek gebruikt die gebaseerd is op de deductieve kenmerken van een kleipijp. Op basis van deze kenmerken worden conclusies getrokken ten aanzien van de productiedatum, productieplaats en eventuele fabrikant van het product. De toegepaste beschrijvingssystematiek is gepubliceerd in Westerheem [1] en de Pijpelogische Kring Nederland [2] en wordt inmiddels bij meerdere stadsarcheologische diensten en particulieren toegepast en ziet er als volgt uit:

Indentificatie
1a. Indentificatienummer (collectie)
1b. Vindplaats
Deductieve kopkenmerken
2a.

Model

2b.

Zijmerk links / Zijmerk rechts

2c.

Bijmerk links / Bijmerk rechts

2d. 

Makersmerk

2e. 

Oppervlaktebehandeling

2f. 

Behandeling ketelopening

2g. 

Afwerking ketelopening

2h. 

Overige

Deductieve steelkenmerken
3a. 

Steelversiering

3b. 

Oppervlakte behandeling

3c. 

Overige

Conclusies op basis van deductieve kenmerken  
4. 

Datering

5. 

Productiecentrum

6. 

Pijpenmaker

Overig  
7. 

Literatuur

8. Eigen publicatie 

Literatuur

[1] Oostveen, J. van en Kleijweg A.J., 2009. Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven Tiel, Delft

[2] Oostveen, J. van en A. van Oostveen, 2000. Oproep tot een nationale inventarisatie. In: Pijpelogische Kring Nederland, 22ste jaargang, nummer 88, p. 1192-1195.

[3] Duco, D.H., 1987. De Nederlandse kleipijp; handboek voor dateren en determineren. Leiden.

Beschrijvingssystematiek uitgebreid

Copyright Aad Kleijweg