Hendricksz Steven en weduwe

Steven Hendricksz was pijpenmaker in Gouda hij is ongeveer werkzaam geweest van 1630/34 tot zijn overlijden in 1646. Zijn weduwe Theunigen Willems zet het bedrif voort tot in 1651/60. Zij hebben het merk SH ongekroond en SH met boven en onder een ster ongekroond gebruikt. 


 

Bekijk D-589 met het hielmerk SH ongekroond met sterren 


Bekijk D-4566 met het hielmerk SH met sterren


 

Bekijk D-1757 met het hielmerk SH ongekroond met sterren


 

 

Copyright Aad Kleijweg