Kleipijp 1728

                                

 

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Adelaar op wereldbol met gekruisde kanonnen / Wapen van Parijs
2b, Tekst: LIBERTY, REPUBLIQUE FRANCAISE "Vrijheid Franse Republiek" / FLUCTVAT NEC MERITVR "Het wordt heen en weer gegooid door de golven, maar zinkt niet Motto van Parijs"
2c. -/-
2d. ES gekroond
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. Tekst: FABRIGUEE EN HOLLANDE en Goedewage Gouda
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1890 - 1895
5. Gouda
6. Firma P. Goedewaagen & Zoon
7. -

Literatuur :

Opmerking: Pijp is gemaakt voor de export naar Frankrijk Parijs. Lengte van de steel is 31 cm

Copyright Aad Kleijweg