Kleipijp D-598

                

      

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. -
2a. Trechter met parelnaad
2b. Melkman met pijp / Melkmeid
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1690 - 1720
5. Gouda
6. -
7. [1. Blz. 91 Afb. 484 en 484a]

Literatuur :

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

 

 Copyright Aad Kleijweg