Brammert Arent Willemsz

Arent Willemsz Brammert was pijpenmaker in Gouda en heeft zijn Gildeproef afgelegd op 30 juli 1709. Hij is werkzaam geweest van 1709 tot in 1766. Het merk wat hij gebruikte was WS gekroond in gebruik van Maeijke Abrahamse (weduwe van Willem Stevensz de Jonge) 1709 - 1712, in eigendom van 1712 tot zijn overlijden in 1766. Zijn weduwe Martijntje de Vink zet het bedrijf nog voort tot in 1778 en gebruikt eveneens het merk WS gekroond.


Verpakkingsmerk WS gekroond van Arent Willemsz Brammert


  

Bekijk D-3830 ZEELANDIA pijp met het hielmerk WS gekroond.


 

Copyright Aad Kleijweg