Verschoor Olivier Ariense en weduwe

Olivier Ariense Verschoor was pijpenmaker in Gouda en legde zijn Gildeproef af op 7 februari 1724. Hij is werkzaam geweest van 1724 tot zijn overlijden in 1765. Het merk wat hij in eigendom had was G gekroond 1724 - 1765. Hij verhuurd dit merk aan Jan Woerlee van 1759 - 1765. Aagje Claas Coppedraijer weduwe van Olivier had het merk G gekroond in haar bezit van 1765 tot in 1777 wat zij verhuurd aan Jan Woerlee.


Bekijk D-2765 met het reliëfmerk G gekroond


 

Bekijk D-1638 met het hielmerk G gekroond


Bekijk D-2743 met het reliëfmerk G gekroond


Bekijk D-5114 met het hielmerk G gekroond

Moelijk door hem gemaakt anders door Jan Woerlee in huur van Olivier en van zijn weduwe


Ref. 03, 21

Copyright Aad Kleijweg