Prince & Cie Jan Firma

Cornelis Jan Christiaan Prince en Jan Louis Prince fabrikanten en handelaren te Gouda ondertekenen een akte op 15 mei 1865 dat zij een Vennootschap zij aangegaan voor het fabriceren en verhandelen van pijpen en aardewerk met de firmanaam Jan Prince en Cie. 

We lezen in De Goudshe Courant van 28 mei 1865, maar ook op andere kranten en data de mededeling van de akte dat de samenwerking al op 1 januari 1864 is ingegaan en elke 10 jaar stilzwijgend voorduurt bij niet schriftelijk opzegging.

 

Mededeling uit de Goudsche Courant van 28 mei 1865

Cornelis Jan Christiaan Prince en Jan Louise Prince hebben pijpen gemaakt en uitgebracht onder de firmanaam Jan Prince en Cie vanaf 1864 tot in 1897. De merken die zij gebruikten waren:

BOTH 1865 - 1897
BS GEKROOND 1871/81 - 1897
CK ONGEKROOND 1889 - 1897
D GEKROOND 1865 - 1897
GML 1895 - 1897
HARP 1874 - 1897
HP GEKROOND 1871 - 1897
KEEVIL 1865 - 1885
LAARS 1865 - 1897
LAM ONDER DE BOOM 1865 - 1897
LEEUW IN DE HOLLANDSE TUIN 1868 - 1897
LEEUW (STAANDE) 1870/81 - 1897
MELKMEID 1865 - 1897
MSV 1869 - 1897
PV GEKROOND 1869 - 1897
TD GEKROOND 1869 - 1897
TURFMAND 1865 - 1897
WAPEN VAN DEN HAAG (OOIEVAAR) 1889 - 1897
WAPEN VAN DE VOC 1880 - 1897
Z IN CIRKEL 1878 - 1897
ZWIJN 1866 - 1897
27 GEKROOND 1895 - 1897
39 GEKROOND 1895 - 1897
46 GEKROOND 1864 - 1897
51 GEKROOND 1865 - 1897
52 GEKROOND 1895 - 1897
56 GEKROOND 1887 - 1897
94 GEKROOND 1864 - 1897
Ook zijn pijpen uitgebracht zonder merk  maar met de firma naam JAN PRINCE & CIE op de steel.


    

Bekijk 627 met het hielmerk Melkmeid


  

Bekijk 804 met reliëfversiering Vélocipède + datering 1817


 

Bekijk D-3030 met het hielmerk Melkmeid


    
Bekijk D-112 met het hielmerk Melkmeid


   

Bekijk 1190 met het hielmerk Lam onder de boom en 1919 en D-3017 en D-5059 met het hielmerk Melkmeid


Bekijk Kleipijp D-652 met het hielmerk Melkmeid


  

Bekijk D-1375 en D-1356 met het ketelmerk Melkmeid


 

Bekijk D-2284 en D-3013 met reliëfversiering Bel of Klok


 

Bekijk D-26 Bolle pijp waarop afgebeeld Sequah


Bekijk D-2419 met het hielmerk melkmeid 


 

Bekijk D-2477 met het hielmerk Melkmeid


Bekijk D-3015 met het hielmerk Melkmeid


 

Bekijk D-3047 met het hielmerk 94 gekroond


 

Bekijk D-129 Doetel met prinses Wilhelmina


Bekijk 1857 met het hielmerk Melkmeid


Bekijk 1870 met het ketelmerk 51 gekroond


 Bekijk 1872 met het hielmerk Lam onder boom 


Bekijk 1879 met het hielmerk 56 gekroond


Bekijk 1880 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-2995 en D-2996 met het hielmerk Wapen van Den Haag


Bekijk 2088 met het hielmerk Melkmeid 


Bekijk D-4817 met het hielmerk Melkmeid


Bekijk 2263 met het ketelmerk Melkmeid 


Bekijk D-4651 Fragment steel met de tekst JAN PRINCE & Cie / KORTE IZABE


 

 Bekijk D-4652 Pijpfragment met de steeltekst PRINCE• / IN GOUDA


Bekijk 1860 met het ketlemerk 51 gekroond


Bekijk 1783 met het hielmerk Lam onder boom


 

Bekijk D-4626 met het hielmerk Melkmeid

Mogelijk door hun gemaakt anders door Jan Prince of Firma Jan & Gerrit Prince


  

Bekijk D-5399 Sigarenpijp Mercurius met het merk Melkmeid
Mogelijk door hun gemaakt anders door Jan Prince of Firma Jan & Gerrit Prince


 

Bekijk D-5255 Peter Dorni-pijp met het ketelmerk 51 gekroond

Mogelijk door hem gemaakt anders door Firma Jan & Gerrit Prince
In dezelfde pijpenstort zijn ook Peter Dorni-pijpen gevonden met het steelmerk I & G PRINCE en ketelmerk 51 gekroond


Onderstaande pijpjes zijn gevonden in een pijpenstort van Firma Jan Prince & Cie Nieuwe Haven Gouda in 1984

Terrein Tjeu Bonte bij voormalig kaaspakhuis


Bekijk D-2405 met het hielmerk 46 gekroond


Bekijk D-5142 met het hielmerk  Melkmeid


Bekijk D-2406 met het hielmerk Melkmeid


Bekijk D-2410 met het hielmerk Melkmeid


Bekijk D-2421 met aan de onderzijde vlinder


Bekijk D-2425 met florale versiering


Bekijk D-2428 Hand met beker met hielmerk Melkmeid


Bekijk D-2455 Izabé met het Wapen van Amsterdam


Bekijk D-2461 Kromkop met versiering van lijnen en balkjes


Bekijk D-2462 met florale versiering aan de basis


Bekijk D-3032 met Stoomraderboot en Stoomlocomotief


Onderstaande pijpjes zijn gevonden in een pijpenstort in Gouda Turfsingel Gouda bij Muroplast-comlex in 2006


Muroplast aan de Turfsingel Gouda


Bekijk D-5132 Izabé met de steeltekst JAN PRINCE & CIE / KORTE IZABE


  

Bekijk D-5133 met het hielmerk Melkmeid 


  

Bekijk D-5134 Hielmerk ontbreekt waarschijnlijk Melkmeid

Zelfde pijp als D-5133 maar van rode klei gemaakt 


Bekijk D-5135 Izabe met de steeltekst JAN PRINCE & CIE / KORTE IZABE 


 

Bekijk D-5136 Figuraal sigarenpijpje Hand met beker met hielmerk Melkmeid


 

Bekijk D-5137 Vissenbek stijlkop met het hielmerk Melkmeid


Bekijk D-5138 Izabé ongemerkt

Pijp is in deze pijpenstort van Prince gevonden


 

Bekijk D-988 Figuraal gezichtspijp


Verpakkingsmerk De Leeuw in den Hollandsen tuin 


Verpakkingsmerk Lam onder de boom


 

Verpakkingsmerk Z


 

Verpakkingsmerk BS gekroond


 

Verpakkingsmerk 51 gekroond


Verpakkingsmerk Both


Verpakkingsmerk 51 gekroond 


 

Verpakkingsmerk Turfmand gekroond


 

 Verpakkings-merk BS gekroond van de Firma Jan Prince & Cie


Verpakkings-merk BS gekroond in cirkel van de Firma Prince & Cie


 Verpakkings-merk Leeuw in de Hollandse tuin J. Prince & Cie


Verpakkings-merk CK van Firma Jan Prince en Cie


 

Verpakkings-merk D gekroond van Firma Jan Prince & Cie


Uithangbord met de merken Lam onder de boom, Melkmeid, Both en 51 gekroond van de Pijpenfabriek Jan Prince en Cie


Uithangbord D gekroond van Firma Jan Prince & Cie (niet zeker) 


ADVERTENTIES


Advertentie uit de Gousche Courant van 20 juni 1867  


 

Bericht uit de Goudsche Courant over het uitkomen van de SEQUAH pijp 14 april 1892


Ref. 03, 14, 21, 40 

Copyright Aad Kleijweg