Verzijl Frans

Frans Verzijl geboren in 1699 en was de zoon van Martinus Verzijl en Jannetje van Campen. Hij was koopman en pijpenmaker in Gouda. Op 24 januari 1730 is hij getrouwd met Emmerentia Ponsier. Ze kregen vijf kinderen, Cornelis Verzijl 1733 - 1733, Cornelis Verzijl 1734 - 1806, Joannis Verzijl 1737 - 1781, Maria Verzijl 1739 - 1740 en Maria Verzijl 1741 - 1820. Hij woonde en had tevens zijn bedrijf in 1732 aan Gouwe zuidezijde in twee panden en vanaf 1748 koopt hij er 2 panden bij en heeft dan vier aaneengesloten panden. Hij heeft zijn Gildeproef afgelegd op 23 mei 1729. Hij heeft pijpen gemaakt van 1729 tot zijn overlijden in 1785. Op 17-12-1785 werd hij in Gouda begraven. De merken die hij heeft gebruikt waren Leeuw in de Hollandse tuin (Hollandse duit) van 1729 tot in 1785, L gekroond van 1753 tot in 1774 in eigendom, maar op naam van Jacob de Licht. L gekroond gaat daarna van 1774 - 1781 in eigedom van Barend Verzijl, maar Frans en Cornelis Verzijl huren het van hem in die periode. Ook heeft Frans nog het merk WM gekroond in huur van Willem Witsius van 1757 tot in 1771. 


 kleipijp527b  

Bekijk 527 en D-4358 met hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 kleipijp529b

Bekijk 529 met hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 kleipijp531b    

Bekijk 531 en D-2220 met hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


kleipijp565a kleipijp565b  

Bekijk 565 en D-1990 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


  

Bekijk 582 en D-2066 met het hielmerk L gekroond


 

Bekijk 584 met het hielmerk L gekroond


 

Bekijk 617 en D-2072 met het Beursgebouw van Londenen hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


   

Bekijk 635 en D-5165 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Lees publicatie van het pijpje met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin De Beurs in Londen


Lees publicatie van het pijpje met het hielmerk L gekroond Heilige Antonius beste vrind


 

 Bekijk 654 met het ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


 

Bekijk 877 met het ketelmerk L gekroond


Bekijk fragment 1007


 

Bekijk D-92 met het hielmerk L gekroond


  

Bekijk D-93 met het hielmerk L gekroond


 

Bekijk D-95 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


  

Bekijk D-97 met hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-180 met het ketelmerk L gekroond


 

Bekijk 1117 met het hielmerk L gekroond


  

Bekijk D-297 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Bekijk 1422 model kromkop met hielmerl Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-474 en D-3930 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Bekijk D-478 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D491 en D-2210 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Bekijk D-592 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Bekijk D-638 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Bekijk D-657 met het hielmerk L gekroond


Bekijk D-658 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


 

Bekijk Kleipijp D-691 en D-2723 met ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


 

Bekijk D-698 en D-699 met het hielmerk L gekroond 


Bekijk Kleipijp D-700 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


Bekijk D-1302 met het hielmerk L gekroond 


Bekijk D-1373 met het ketelmerk L gekroond 


Bekijk D-1548 met het hielmerk L gekroond 


Bekijk D-1551 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin  


Bekijk D-1554 met het hielmerk L gekroond 


 

Bekijk D-2127 en D-2128 met de kaligrafische letters JB en VB en hielmerk L gekroond


   

Bekijk D-2166 met hielmerk D-2166 en

Bekijk D-2165 hiel afgebroken maar vermoedelijk Leeuw in de Hollandse tuin is dezelfde pijp als D-2166, maar met afwijkende tekst VREDE IN ONSE DAGEN


Bekijk D-2197 met ketelmerk L gekroond


 

Bekijk D-2198 en D- 2199 met ketelmerk L gekroond


 

Bekijk D-2489 en D-2491 met het ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-3137 met het hielmerk L gekroond


 Bekijk D-2808 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-3421 met het ketelmerk L gekroond


Bekijk D-3716 Rondbodem met ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-3717 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


Bekijk D-3724 met het hielmerk L gekroond


 

Bekijk D-5116 Rondbodem met het ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


 

Bekijk D-5326 Kromkop met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 


Onderstaande pijpen zijn gevonden in een pijpenstort in de polder bij Waddinxveen in de zeventiger jaren. In nummer 15 jaargang 4 December 1981 van de Pijpelogische Kring Nederland is dit vondstcomplex beschreven door Hans van der Meulen.


 

Bekijk D-5117 Rondbodem met het ketelmerk L gekroond 


 

Bekijk D-4334 met het ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin en naamsvermelding op de steel


 

Bekijk D-3377 met het hielmerk L gekroond


  

Bekijk D-5267 met het ketelmerk L gekroond


  

Bekijk D-5261 met het ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin en steeltekst F VERZYL  IN GOUDA


 

Bekijk D-5265 met het ketelmerk L gekroond


   

Bekijk D-5245 met het hielmerk L gekroond


   

Bekijk D-5246 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


  

Bekijk D-5243 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


   

Bekijk D-5238 met het hielmerk L gekroond


   

Bekijk D-5242 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-5240 met het hielmerk L gekroond


  

Bekijk D-5239 met het ketelmerk Leeuw in de Hollandse tuin


  

Bekijk D-248 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


   

Bekijk D-473 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


   

Bekijk D-262 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


   

Bekijk D-5237 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


   

Bekijk D-5244 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


  

Bekijk D-445 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


  

Bekijk D-5248 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin 


 

Bekijk D-2101 Met het hielmerk L gekroond en ketelmerk WM gekroond

Had het merk in huur van 1757 - 1771 van Willem Witsius


  

Bekijk D-475 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


Bekijk D-5241 met het hielmerk L gekroond 


   

Bekijk D-395 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


   

Bekijk D-296 met het hielmerk Leeuw in de Hoillandse tuin


   

Bekijk D-5259 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

Bekijk D-5258 Geen hielmerk, maar waarschijnlijk gemaakt door Frans Verzijl 


  

Bekijk D-360 met het hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin
STELEN MET NAAM EN MERK


 

Bekijk 2311 Steelfragment met de tekst F : VERZYL en IN GOUDA


Bekijk D-2616 Steelfragment met merk Leeuw in de Hollandse tuin


Verpakkingsmerk


 

Verpakkingsmerk L gekroond 


Ref. 03, 14, 21, 45, 46

Copyright Aad Kleijweg