Sparnaaij Frans Simon

Frans Simon Sparnaaij was pijpenmaker in Gouda. Hij heeft pijpen gemaakt van 1839 tot 1902. Vanaf 1880 heet het bedrijf Firma F.S. Sparnaaij & Zoon. Het merk dat hij gebruikte was GN gekroond, G gekroond,72 gekroond, Bok met B en Molen


 

Bekijk 631 en D-3018 met het hielmerk GN gekroond


 

Bekijk 801 met het hielmerk Molen


Bekijk 1525 met het hielmerk Bok B


  

Bekijk Polkapijp met het merk Molen


Bekijk D-1997 Doetel met lobben


Bekijk D-1998 Mandjes pijp


Bekijk D-2002 Kromkop met op de steel de tekst F.S. SPARNAAY & SONS


Bekijk D-2016 met op xe steel de tekst A.SPARNAAY 


 

Bekijk D-140 met het hielmerk GN gekroond


 

Bekijk Kleipijp D-2294 met het hielmerk Molen (Voorstelling Lady Liberty met de Amerikaanse vlag)


Bekijk D-2295 met het hielmerk Molen ( Opvallend is de Bijenkorf op de Mecurius/Neptunespijp)


 

Bekijk D-2420 en D-3016 met het hielmerk Molen


Bekijk D-2894 met hielmerk Molen


Bekijk D-3010 met het hielmerk GN gekroond


 

Bekijk D-3190 met het merk Molen


Bekijk 2157 met het hielmerk Molen


Bekijk D-3928 met het hielmerk GN gekroond en ketelmerk GN gekroond en 72 gekroond


 

Bekijk D-634 met het hielmerk 72 gekroond en ketelmerk GN gekroond en 72 gekroond


 

Bekijk D-4530 met het hielmerk Molen


 

Copyright Aad Kleijweg