Sparnaaij Frans Simon

Frans Simon Sparnaaij geboren op 5 februari 1821 en zoon van Adrianus Sparnaaij en Lena Turijn was pijpenmaker in Gouda. Hij is op 2 september 1847 getrouwd met Klasina van der Torren in Waddinxveen. Samen met Klasina kregen zij 8 kinderen.

1848 - 1928 Adrianus Sparnaaij

1849 - 1921 Jan Sparnaaij

1850 - 1850 Lena Sparnaaij

1852 - 1852 n.n. Sparnaaij

± 1854 - 1854 Frans Simon Sparnaaij

1855 - 1856 Anna Sparnaaij

1858 - 1858 Frans Simon Sparnaaij

1860 - 1861 Lena Adriana Sparnaaij

Zijn vrouw Klasina komt in 1862 te overlijden en Frans Simon trouwde voor een tweede maal op 13 november 1862 met haar jongere zus Jacomina van der Torren in Gouda

 
Advertenties uit de Goudsche Courant 16 en 23 November 1862

Frans en Jacomina kregen 6 kinderen.

1863 - 1920 Frans Simon Sparnaaij

1866 - 1868 Klazina Sparnaaij

1868 - 1937 Klazina Sparnaaij

1870 - 1872 Anna Jacomina Sparnaaij

1873 - 1929 Leonardus Jacominus Sparnaaij

1875 - 1947 Kors Frederik Sparnaaij

Frans heeft pijpen gemaakt van 1839 tot 1902. Vanaf 1880 heet het bedrijf Firma F.S. Sparnaaij & Zoon. Frans Simon Sparnaaij is op 24 maart 1907 overleden en was 86 jaar. De merken die zij gebruikten waren GN gekroond van 1859 tot in 1902, G gekroond van 1844 tot in 1846 in huur van Simon Fransz Sparnaaij en in eigendom van 1846 tot in 1880 ,72 gekroond van 1859 tot in 1902, Bok met B van 1859 tot in 1880 en Molen van 1839 tot in 1902. 

Frans Simon was een veelzijdige ondernemer want naast het bezit van een Pijpenfabriek had hij ook een Pottenbakkerij, Kleingarenfabriek en een Rederij en handelskantoor in Rotterdam. En hij handelde ook in steenkolen. Hij was woonachtig in een pand aan de Lage Gouwe wat ook als bedrijfspand diende. 

De schepen die de Rederij F.S. Sparnaay & Zn op hun naam hadden staan zijn:

PERIODE NAAM THUISHAVEN
1853 - 1857 BARK: KLAZINA ROTTERDAM
1854 - 1860 BARK: PER ASPERA AD ASTRA ROTTERDAM
1855 - 1857 SCHOENERBRIK: ROTSSTEEN ROTTERDAM
1855 - 1860 BARK: KAMANGIEN ROTTERDAM
     

Bron: Piet's Scheepsindex

Van zijn Rederij F.S. Sparnaaij & Zoon in Rotterdam staat vermeld in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van juni 1853 dat zij in Capelle aan de IJssel op de werf van P. Bakhuizen en Zn op 1 juni een Barkschip te water hebben gelaten met de naam Klazina "vernoemd naar zijn vrouw". Dit schip gaat door kapitein D.Ws. Browning onder directie van F.S. Sparnaaij & zoon varen en is bestemd voor de grote vaart. Ook is op het zelfde moment op de werf van de heren W.J. Hoogendijk & Co de kiel gelegd voor een Barkschip met de naam PER ASPERA AD ASTRA welke gevaren gaat worden door kapitein J.C.F. Börger onder directie van F.S. Sparnaaij & Zoon en is eveneens voor de grote vaart. Dit schip gaat in 1854 te water. De leus PER ASPERA AD ASTRA met de betekenis "Door de Doornen naar de sterren" is nadat de de hoge raad van adel het wapen van Gouda goed keurde op 24 juli 1816 met het schild met tweemaal drie sterren en het motto PER ASPERA AD ASTRA. Vanaf dat moment hebben heel veel pijpenmakers dit op hun pijpen vermeld. Interessant om te vermelden is wel dat het schip onderweg van Rotterdam naar Melbourne vermeld in een brief van 24 sept 1861 voortdurend stormweer mee maakte waardoor ze veel bagage overboord moesten werpen zoals jenever, kaarsen, lucifers, glas en ook 5 kisten pijpen. Kort na dat het schip was overgegaan naar een andere eigenaar.

Barkschip Klazina stond administratief op naam van F.S. Sparnaaij omdat zij de manager van de partnerrederij waren. Zie lijst van mede-eigenaren bij SMHD

Van de Bark Klazina staat vermeld bij de Stichting Maritiem Historiche Databank dat het schip in de maand april/mei 1857 is verongelukt onderweg naar China bij Ragoon maar de Equipage was gered. Vermelding in Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 juli 1857.

Rotssteen een Schoenerbrik uit 1839 gevaren door Kapitein A. Soet van de rederij F.S. Sparnaaij & Zoon onderweg van Lagos naar Rotterdam raakt bij Lagos lek en werd op het strand gezet. Dit gebeurde op 8 februari 1857. De bemanning is gered, maar de bagage werd door de inboorlingen gestolen. Vermelding: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 april 1857

Bron: Stichting Maritiem Historiche Databank


      

  

Bekijk 631, D-3018 en D-5226 met het hielmerk GN gekroond


    

Bekijk 801 met het hielmerk Molen


  

Bekijk 1525 met het hielmerk Bok B


  

Bekijk 1893 met het hielmerk Molen

Mogelijk door hem gemaakt anders door Jacobus Collinee 


  

Bekijk Polkapijp met het merk Molen


Bekijk D-1997 Doetel met lobben


Bekijk D-1998 Mandjes pijp


Bekijk D-2002 Kromkop met op de steel de tekst F.S. SPARNAAY & SONS


Bekijk D-2016 met op xe steel de tekst A.SPARNAAY 


 

Bekijk D-140 met het hielmerk GN gekroond


      

Bekijk Kleipijp D-2294 met het hielmerk Molen (Voorstelling Lady Liberty met de Amerikaanse vlag) 


       

Bekijk D-2420 en D-3016 met het hielmerk Molen


    

Bekijk D-2894 met hielmerk Molen


    

Bekijk D-2895 met het hielmerk Molen


   

Bekijk D-3010 met het hielmerk GN gekroond


 

Bekijk D-3190 met het merk Molen


 

Bekijk 2157 met het hielmerk Molen


   

Bekijk D-3928 met het hielmerk GN gekroond en ketelmerk GN gekroond en 72 gekroond


    

Bekijk D-634 met het hielmerk 72 gekroond en ketelmerk GN gekroond en 72 gekroond


 

Bekijk D-5220 Bolle ketel met krulhiel  met de tekstband: FS SPARNAAY & SON ROTTERDAM en onder 18 / 53


Bekijk D-5229 met de steeltekst F.S. SPARNAAY & SON / IN ROTTERDAM


  

Bekijk D-5264 met het steelmerk F.S. SPARNAAY & SON / IN ROTTEDAM


   

Bekijk D-993 en D-5228 Figuraal Hondenkop met hoed

Is bekend met de tekst op steel F.S. SPARNAAY / IN GOUDA HOLLAND


    

Bekijk D-1102 Huzaar met het hielmerk Molen en D-336


  

Bekijk D-5380 Huzaar met het hielmerk Molen


  

Bekijk D-5381 Huzaar met hielmerk geen of onleesbaar


  

Bekijk D-983 Gezichtspijp door Frans Simon en/of Adrianus Fransz Sparnaaij gemaakt
Zelfde pijpenkopjes zijn gevonden in een pijpenstort van Sparnaaij op de Kattensingel


     

Bekijk D-5385, D-1103 en D-338 Gezicht met ringbaard, afhangende snor, cilindrische muts met ribbels


   

Bekijk D-2302 met het hielmerk Molen


   

Bekijk D-5493 met het hielmerk Molen


    

Bekijk D-979 en 646 Door hem en/of Adrianus Fransz Sparnaaij gemaakt


  

Bekijk D-5224 Figuraal Laars met het merk Molen


Bekijk D-258 gemaakt door Frans Simon en/of Adrianus Sparnaaij

Tekst op ontbrekende steel F.S. SPARNAAY & SON / IN ROTTERDAM


Bekijk D-335 Gezichtspijp Jan Klaassen

Tekst op ontbrekende steel F.S. SPARNAAY & SON / IN ROTTERDAM 


Bekijk D-343 Turkenkop

Bekend met tekst A & FS SPARNAAY / GOUDA HOLLAND op ontbrekende steel

Mogelijk door Frans Simon en/of Adrianus Sparnaaij gemaakt


Bekijk D-2032 Mercurius 


   

Bekijk D-1267 Januskop Dubbelgezicht

Publicatie Een late Januskop


   

Bekijk D-980 Zes gezichtenpijp

Publicatie: De zes gezichtenpijp


 

Bekijk 1179 Kromkop met knorren versiering en ankers en roosjes

Mogelijk door hem gemaakt. Vergelijkbaar exemplaar bekend met het steelmerk F.S. SPARNAAY / ROTTERDAM (APM 7.776)


 

Bekijk D-433 Rondbodem met staande Mercurius en Neptunus


 

Bekijk D-5310 met het hielmerk Molen


Onderstaande vondsten komen van Gouda locatie Kattensingel Wasserij De drie notenboomen uit een pijpenstort van Sparnaaij gevonden in 2003.


  

Bekijk D-978 met het merk Molen


  

Bekijk D-5222 Figuraal Gezicht met een (Griekse) goddelijke uitstraling


   

Bekijk D-2295 met het hielmerk Molen ( Opvallend is de Bijenkorf op de Mecurius/Neptunespijp)


    

Bekijk D-4530 met het hielmerk Molen 


 

Bekijk D-5221 Sigarenpijpje met het merk GN gekroond op de balluster


   

 

Bekijk D-5223 Laars met het merk Molen
Bekijk D-5419 Selectie laarzen waarvan de grote met het merk Molen


 

Bekijk D-5225 met de steeltekst F.S. SPARNAAY & SON / IN GOUDA HOLLAND (Moeilijk leesbaar)


 

Bekijk D-5227 Kromkop met eikenbladranken op de persnaad


  

Bekijk D-5230 Doetel met het steelmerk A.SPARNAAY / IN GOUDA en ketelmerk Molen
Pijp is waarschijnlijk gemaakt in de periode dat Adrianus Sparnaaij samenwerkte met zijn zoon Frans Simon


 

Bekijk D-5231 met het steelmerk F.S. SPARNAAY / GOUDA


  

Bekijk D-5232 met het ketelmerk Molen en vormmerk W/W


 

Bekijk D-5233 Kromkop met wapenschild FS SPARNAAY IN GOUDA + STER


Bekijk D-5234 Rondbodem met de tekst MILL (Exportpijp)


 

Bekijk D-5235 en D-5417 Rondbodem met de tekst MILL STRAND (Exportpijp)


Bekijk D-5236 Rondbodem met de tekst CALIFORNIA (Exportpijp)


    

Bekijk D-5287 met het hielmerk Molen 


     

Bekijk D-5416 met het hielmerk Molen


 

Bekijk D-5288 Turkenkop door Adriamus Fransz Sparnaaij en/of door Frans Simon


 

Bekijk D-5289 Mannegezicht met baard en snor en gestreept hoofdeksel
Door Adriamus Fransz Sparnaaij en/of door Frans Simon gemaakt


 

Bekijk D-5290 Figuraal Mercuriuskop
Gemaakt door Adrianus Sparnaaij en/of Frans Simon Sparnaaij


 

Bekijk D-5291 Figuraal Turkenkop

Gemaakt door Adrianus Sparnaaij en/of Frans Simon Sparnaaij


   

Bekijk D-5292 met het hielmerk Molen


 

Bekijk D-5304 Steelfragment met het merk A.&.FS. SPARNAAY / IN GOUDA


  

Bekijk D-5387 Kromkop met het hielmerk Molen


  

Bekijk D-5425 met het hielmerk Molen


     

Bekijk D-5418 en D-5423 met het ketelmerk Molen (Scheef gestempeld)


  

Bekijk D-5426 met het ketelmerk Molen (Recht gestempeld)


  

Bekijk D-5420 met het hielmerk Molen


  

Bekijk D-5421 met het hielmerk GN gekroond


  

Bekijk D-5422 met het hielmerk 72 gekroond

Door Frans Simon en/of Adrianus Fransz Sparnaaij gemaakt


  

Bekijk D-5424 met het hielmerk Molen


Ref. 03, 21, 46, 48

Copyright Aad Kleijweg